SATIŞ  OFİSİ            

222 99 88

Makaleler

CCTV Sözlüğü
CCTV Sözlüğü
CCTV Sözlüğü

CCTV Terimleri CCTV Kameralar: Kameraların kullanım amacı çeşitli nedenlerle görülmesi istenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevrilerek direk veya endirek (anahtarlama üniteleri üzerinden) olarak monitöre aktarmaktır. Siyah‐beyaz ve renkli olmak üzere iki kategoriye ayrılan kameraların, kullanım amaçlarına göre de bir çok tipi bulunmaktadır.

Kamera Muhafazaları: Dış ortama yerleştirilecek kameraların, hava koşullarından etkilenmemesi için muhakkak muhafaza içine yerleştirilmesi gerekir. Muhafazalar, kullanıldıkları yerin özelliklerine bağlı olarak ısıtıcılı ve fanlı olarak seçilebilir, böylelikle kamera aşırı soğuk ve sıcaktan etkilenmeden çalışmasını sürdürür. Kameraların normal çalışma sıcaklığı genellikle +50° ile 0° arasındadır.

Tarama Ünitesi (pan‐tilt) : Pan‐Tilt tarama ünitesi, uzaktan kontrol ünitesine bağlanarak kameranın istenilen noktaya yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca cihaz otomatik olarak (öncedenbelirlenen tarama açısında) sürekli yatay(sağa‐sola) ve dikey(yukarı‐aşağı) tarama yapabilir. Kamera Ayakları: Kameraların, tarama ünitelerinin ve muhafazaların duvara ya da tavana montajları için özel ayaklar kullanılır, bu ayakların (tarama ünitesi ayağı hariç) tümü monteedilecek kamerayı istenilen görüş pozisyonuna ayarlanmasını sağlayacak, hareketli mafsallara sahiptirler.

Gizli Kameralar: Kapı ve pencerelerde kullanılır. Yüzey yada gömme tipte iki tipi ve monte edileceği yerin özelliklerine göre muhtelif boyları mevcuttur.

Switcher ( Kamera Seçici ): Kelime anlamı olarak seçici/değiştirici denilebilir. Birden fazla kameranın görüntüsünü tek bir monitörde sırayla izlemek için kullanılır. 4‐8‐12‐16 kamerabağlanabilen modelleri mevcuttur. İstediğiniz kameraları ister sırayla (otomatik olarak) isterseniz sadece seçtiğiniz tek bir kamerayı monitörden izleyebilirsiniz. Otomatik izlemede, kameragörüntülerinin ekrandaki sıralı geçiş süresini ayarlayabilme imkanına sahiptir.

Ouad Ünitesi ( Ekranı Dörde Bölme ): Aynı anda 4 kameranın görüntüsünü tek bir ekrandan izleme olanağı sağlayan bu cihazın, 8 kamera görüntüsünü 4+4 iki sayfa halinde ekrana aktaran modeli de bulunmaktadır. Quad üniteleri aynı zamanda Switcher cihazının sahip olduğu özelliklerin tümüne de sahiptir.

Multiplexer Ünitesi: Aynı anda 8 yada 16 kameranın görüntüsünü tek bir ekrandan izleme olanağı sağlayan bu cihaz, kayıt anında ekrandaki görüntü yerine sadece seçilen kameralarıngörüntülerini kayıt etme imkanı da sağlamaktadır. Ekranı 2x2 3x3 4x4 kamera görüntüsü için ayarlayabilirsiniz. Bazı modellerde video hareket dedektörü (video motion) bulunmaktadır. Bu sayede depo vb. normalde hareket olmayan yerler izlenirken, eğer görüntüde bir hareket oluşursa cihaz alarm verir, otomatik kayıt cihazı arsa devreye sokar ve hareket olan görüntüyü tam ekran yapabilir. Üç ayrı tip Multiplexer ünitesi bulunmaktadır.

Duplex Multiplexer: Bütün kameralar monitörde izlenirken, aynı anda hepsinin kaydı alınabilir. Kayıt özlenirken istenen kamera tam ekran olarak izlenebileceği gibi istenen kamera grupları istenen ekran formatında (quad 3X3, 4X4, vs ) izlenebilir.

Simplex Multiplexer: Bütün kameraların kaydı alınırken sadece tek bir kamera monitörde izlenebilir, kayıt izlenirken istenen kamera tam ekran olarak izlenebileceği gibi istenen kameragrupları istenen ekran formatında (quad 3X3 4X4 vs ) izlenebilir.

Triplex Multiplexer: Birden fazla bağımsız kullanıcı gerektiren durumlarda kullanılır. SES SİSTEMİ YOKTUR. Kamera giriş sayısı ve monitör çıkış/kullanıcı sayıları model farklılığına göredeğişebilir. Kamera sayısı ve monitör sayısı arttığı zaman basit anahtarlama üniteleri yetersiz kalır. Bu durumda binlerce kamera ve yüzlerce monitöre genişleyebilen matrix switcher'larkullanılır. Bu ünitelerde kameralara isim verme istenen kameraların istenen monitörlerde otomatik olarak anahtarlanması , gelişmiş alarm özellikleri ve telemetre kontrol özellikleri vardır, renkli veya S/B gibi bir ayrım yoktur . Matrix Switcher Ünitesi ( anahtarlamalı ) : Çok kullanıcılı izleme sistemlerinde her kullanıcının Matrix siwtcher ünitesine bağlı uzaktan kontrol tuş takımı vasıtasıyla, kendi monitöründe sisteme bağlı kameralardan istediğini izleyebilmesini sağlar. Örneğin 16 kamera girişli ve 4 monitör çıkışlı bir Matrix anahtarlama ünitesine 4 adet de kontrol tuş takımı bağlanabilir böylelikle 4 ayrı kullanıcı, 16 kameradan dilediğini izleyip dilediğini kapatabilir.

Lensler: Görüntülerin sensörler üzerine düşmesini sağlayan optik aygıtlardır. Lensler kullanılacakları kameraların ve çevrenin özelliklerine göre seçilirler.Lenslerin formatları 1/3”, 1/2”, 2/3” veya 1” olabilir. Bir lensin bir kamerada kullanılabilmesi için formatının kameraya eşit veya büyük olması gerekir. 1/2” formatındaki bir lens, 1/2” ve 1/3” bir kamerada kullanılabilir, ama 1/3” formatındaki bir lens sadece 1/3” bir kamerada kullanılabilir. Lensler bağlantı şekline göre C‐MOUNT ,CS‐MOUNT şeklinde adlandırılırlar.

Lensler odak uzaklıklarına göre dört gruba ayrılır: Sabit odak uzaklıklı lensler Değişken odak uzaklıklı (varifocal) lensler (3.5‐8mm arasında 5.5‐33mm arasında.) Manuel zoom lensler odak uzaklıkları geniş bir aralıkta değişebilir. (6‐36mm, 6:1 gibi) Motorlu zoom lensler, manuel zoom lenslerle prensipte aynıdır ama oda uzaklığını değiştirmek için lensin içindeki motor kullanılır. Çevredeki ışık şartlarına göre lensin iris kontrolü önem kazanır. İnsan gözünde iris ortamdaki ışık miktarı arttıkça göze gelen ışığı normal seviyede tutmak için kısılır, azaldıkça daha fazla ışık almak için açılır. Lenslerdeki irisin çalışma prensibi de aynıdır.

Lensler iris kontrollerine göre dörde ayrılır: Sabit iris lensler Manuel iris lensler Motorlu irisli zoom lensler Otomatik iris lensler (Video drive veya DC drive) AES (Auto Electronic Shutter): Otomatik iris kontrolü. Değişken ışık seviyelerinde video sinyalini otomatik olarak güçlendiren elektronik devre.

AGC (Automatic gain control): Otomatik kazanç kontrolü. Düşük ışık seviyelerinde video işaretinin seviyesini yükselten elektronik devre.

ALC (Automatic level control): Otomatik irisli lenslerde peak/average kontrolü olarak da bilinir. Bu ayar "peak" yapılırsa ekrandaki parlak bölgeler daha detaylı, "average" yapılırsada karanlıkta kalmış bölgeler daha detaylı görülür.

AI (Automatic Iris): Kameraya gelen ışığı otomatik olarak ayarlayan lens. Lensin içinde ufak bir motor ve kuvvetlendirici bulunur (video drive) ve kameradan gelen bir kontrol işareti yardımı ile video işaretinin seviyesini sabit bir değerde (1Vp‐p) tutmaya çalışır. Lensin üzerinde, "tepe (peak)" ve "ortalama (average)" olarak değişen ışık şartlarına göre kullanmak için iki manuelkontrol bulunur.

AWB (Auto white balance): Renkli kameralarda kameranın çevredeki ışık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlaması.

Back focus (ince netlik ayarı): Değişik arka odak uzaklıklı (back focus) lenslerin oluşturduğu netlik kaymalarını gidermek için kameranın algılayıcısını ileri veya geri mekanik olarak kaydırma. Zoom lens için önemli bir ayardır.

Bandwidth (bant genişliği): Spektrumda, işaretlerin taşınması için belirlenmiş frekans bölgesi.

BLC (Backlight compensation): Kamera bir pencere veya cam kapı gibi bir yere bakıyorsa, arkadan gelen ışığın kişilerin yüzlerini karartmaması için arkadaki ışığın bastırılması.

C‐mount: 2/3" ve 1" lensler için standart montaj. Lensin arka yüzeyi ile odak uzaklığı arası 17.526 mm'dir. Bir C‐mount lens, bir CS‐mount kameraya 5 mm'lik adaptör ring eklenerekkullanılabilir.

CS‐Mount: 2/3". 1/2" ve 1/3" CS‐mount kameralar için dizayn edilmiş yeni nesil lensler. Lensin arka yüzeyi ile odak uzaklığı arası 12.5 mm'dir. CS‐mount lensler C‐mount kameralarlakullanılamazlar. Bu lensler C‐mount lenslere göre daha kompakt ve ucuzdurlar.

CCD (Charge coupled device): Kameranın ön kısmında, ışığa duyarlı yarı iletken malzemeden yapılmış bölge. Bu bölgenin boyu çapraz olarak ölçülür ve 1/4", 1/3", 1/2" veya 2/3" olabilir. İki tip CCD bulunur. Frame transfer ve interline transfer.

Composite video: Senkronizasyon ve video işaretini birlikte barındıran tam video işareti. Senkronizasyon işareti 0.3V ve video işareti 7.0V olmalıdır.

dB: Desibel iki işaret arasındaki logaritmik oran.

D.D. (Direct drive, DC drive): Video drive lenslerde olduğu gibi kameradan referans olarak video işaretinin değil, D.C. gerilimin alındığı lensler.

Digital signal: Mikro işlemcilerin kullanılması için sayısal forma sokulmuş analog işareti.

E.I (Electronic iris): Kameranın shutter ayarını otomatik yaparak bazı yerlerde otomatik iris lensler yerine manuel iris lenslerin kullanılmasını sağlayan elektronik devre.

Frame (çerçeve): Resim karesi

FPS(Frame Per Second): 1 saniyede işlenen resim adedi

Hertz (Hz): Saniyedeki değişim sayısı.

İris: Görüntü algılayıcısı üzerine düşen ışık miktarını ayarlamaya yarayan mekanizma.

ISDN (Integrated Services Digital Network): Terminal adaptörleri kullanılarak video işaretlerinin 128 Kbps hızında iletilmesine izin veren dijital telefon hattı. Çoğu Avrupa ülkesinde kullanılır.

PSTN (Public Switched Telephone Network): Video işaretinin modem kullanılarak yollandığı standart telefon hatları.

Lens mount: C‐mount ve CS‐mount'a bakınız.

Lux: Lümen/metre kare olarak ışık yoğunluğu. Kameraların görüntü algılayıcılarının hassasiyetlerini tanımlamak için kullanılır.

Pan tilt: Kameranın üzerine konduğu yatay ve dikey hareketi sağlamak için kullanılan, uzaktan kumanda edilen motorlu ünite.

Time Lapse VCR: Uzun sürelerde kayıt yapmak için kullanılan endüstriyel video. 3 saat ile 960 saat değişen modlar da kayıt yapılabilir. Normalde 3 saatlik modda saniyede 25 resimkaydedilirken, kayıt süresi arttıkça bu sayı düşer. Bir alarm geldiğinde otomatik kayda geçip herhangi bir modda kayıt yapabilirler. Yakın zamanda yerlerini dijital kayıt cihazlarınabırakacaklardır.

Varifocal: İki farklı odak uzaklığı arasında istenen görüş açısının manuel olarak ayarlanabildiği lens (mesela:3.5‐8 mm).

VD(Video Drive): Kameradan referans olarak gelen video sinyaline göre İrisin kontrol edildiği lensler.

Video switcher (video anahtarlayıcı): Değişik kameraların monitörde izlenmesini sağlayan cihaz. Kameralar manuel veya otomatik olarak ekrana getirilebilir.

VMD ‐ video Motion Detection: Görüntüdeki kontrast değişiminin elektronik analizi yapılarak hareket algılaması yapılan sistem.

ADC: Genellikle analogu dijitale çevirmekle ilgili kullanılır.

AGC: Otomatik artış kontrolü.Önceden belirlenen sınırlar içinde vaoltaj değişimlerini düzenleyen ve geri beslemesi olan bir elektronik devredeki kısımlardan biri.

ALC:Otomatik ışık kontrolü.Oto iris lenslerde arka ışık (BLC) özelliğine benzer bir fonksiyon vardır.

Aperture:Görüntü yakalama cihazına ulaşan ışık miktarını kontrol eden mercek açılışı.

Aspect ratio:Standart TV sistemlerinde resim ekran genişliğinin resim ekran yüksekliğine oranı ( 4 di*** 3 yatay).

Angleof view:Bir mercekten görülebilen azami görüntü açısı.

Attenuation:Bir sinyaldeki azalma ya da kayıp.Sinyal büyüklüğünün azalması (kaybı)normal olarak desibel cinsinden ölçülür.

Available: Alandaki mevcut olan (görünür yada görünmez )ışık.

Automatic iris lens:Kameranın görüntü yakalama cihazında uygun ışık düzeyinin korunması için otomatik olarak açılan ya da kapanan mercek.

Band width:Bir sinyalin frekans menzili.Enformasyon taşıyan sinyalin işgal ettiği ya da gerek duyduğu genişlik ya da bir banddaki en alçak ve en yüksek frekans arasındaki fark.

Contrast:Bir resimde ışık ve karanlık menzili ya da en yüksek ve en düşük parlaklık değerleri arasındaki oran.

Coaksial cable:Çok az sinyal kaybı ile geniş menzilde frekans(video ya da radyo frekansı)taşıyabilen kaplama bir tür kablo.

Composite video:Tam video sinyali.Video enformasyonu,sync darbe ve eşik referans sinyalinden oluşmaktadır.

Cathode ray tube (CRT):Bir video monitöründe kamera tarafından görülen resmi yeniden üretebilen resim tüpü.

CCTV:Kapalı devre televizyon için kullanılan kısaltma.Özel ya da kapalı bir televizyon sistemi.

Camera :Işığı bir video görüntüsüne dönüştüren ve bu görüntüyü izlenmek üzere bir monitöre ileten cihaz.Görüntü sensörü ve video sinyali oluşturmakta kullanılan diğer elektronik devrelerden oluşmaktadır.

CCD:Yük Kuplajlı Cihaz.Bu çoğu zaman entegre devre,”çip” ya da “imager” adıyla da anılan bir katı hal yarı iletken görüntüleme cihazıdır.Katı hal kameralar kimi zaman CCD kamera olarak da adlandırılır.

C Mount/CS Mount:Bir merceğin kameraya takılması için mevcut olan iki sınai standart.C montajında merceğin çapı 17.5 mm’dir.CS montajında merceğin çapı 12.5 mm’dir.

DSP:Dijital sinyal işleme.Bu genellikle elektronik bir devreye sahip cihazların dijital sinyal işleme kapasitesi ile ilgilidir.

Deptof field:Süjenin önünde ve arkasında odak dahilindeki alan.

Dwell time:Bir değiştirme anahtarının bir kameradan ötekine geçmeden önce o kamerayı görüntülediği süre.Genellikle değişken bir ayarlamadır.

Dublex:Çift taraflı bilgi taşıyan komünikasyon sistemleri dublex olarak adlandırılır.CCTV’de dublex genellikle multiplexer modunda kayıt ve playback yapabilen multiplexerler için kullanılır.

Field:Bir video ekran çerçevesinin yarısı (262.5 tarama satırı).

Format:Kameranın görüntü yakalama cihazının boyutu.

F-STOP:Merceğin ışık toplama yeteneği.F sayısı ne kadar küçükse mercekten geçen ışık miktarı da o kadar fazladır.

Fiber optic:Video,audio yada verileri uzun mesafelere iletmek amacıyla ışığı,cam yada plastik gibi uzun,esnek fiber aracılığıyla iletme süreci.

Foot candela(FC):Bir ışık ölçüsü.Bir feet kare başına lümen.

Focus :Odak noktası.Resmin netliğini artırmak için mercekteki ayarlama.

Gry scale:Beyazdan gri ve siyaha varyasyonların sayısı.

HAD:Hücre toplayıcı diyot(cereyan akımını yalnızca tek yöne gönderen iki terminalli yarı iletken).Bir tür CCD çipidir ve istenmeyen sinyallerin azaltılması için kullanılır.

Horizontal resulation:Bir video monitördeki yatay satır sayısı. Illumination:Işıklandırma seviyesi.

Intensifier :Girdi (orijinal) görüntüden daha parlak bir çıktı görüntü yaratan elektronik cihaz.Optik amplifikatör.

Infrared:İnsan gözü tarafından görülemeyen ışık dalga boyları.

İris:Işığın geçtiği ve düzenlendiği ayarlanabilir açılış (mekanik diyafram). Image device:Kamera içindeki dedektör,ya bir tüp ya da CCD katı hal cihazıdır. Lens:Işık ışınlarını toplayarak bir nesnenin iki boyutlu görüntüsünü oluşturan saydam optik birim.

Lens Mount:Lens montajı,C ya da CS tipi.

Light:Spektrumun insan gözü tarafından görülebilen kısmı.

Lumen :Parlaklık .Lümen sayısı ne kadar yük****e parlaklık da o kadar yüksektir. Lux :Işık yoğunluğu ölçmekte kullanılan bir ölçü.Bir feet mum=10 lux.

Load Impedance:Şarj direnci Monitör:Kamera ve mercek tarafından oluşturulmuş olan elektronik sinyalleri video görüntülerine dönüştüren cihaz.

Mux:Multiplexer.

Noise:Orijinal video sinyalini bozan ve görüntü kalitesinin bozulmasına da yol açabilen istenmeyen sinyal(ler).

Pan:Bir kameranın yukarı ve aşağı yöndeki hareketi.Görüşün di*** açısının yükseltilmesi ya da düşürülmesi.

Peripheral:Bir CCTV sistemini takviye eden isteğe bağlı ek cihazlar,örneğin bir multiplexer,video kayıt cihazı,foto yazıcı,v.b.

Pıp :Resim içinde resim.

Pixel :Resim öğesi.Bir ekranda ayrıntı gösterebilen en küçük CCD çip hücresi ya da alanı.Pixel sayısı ne kadar yük****e çözünürlük de o kadar yüksektir.

Quad:Dörde kadar video sinyalini bir araya toplayan ve görüntüleri aynı anda tek monitör üzerinde gösteren cihaz.

Resulation:Bir kamera ya da televizyon sisteminin ayrıntı üretebilme yeteneğinin ölçüsü.Tipik olarak,iyi tanımlanabilir şekilde üretilebilen piksel sayısını ifade eder.

Reflected light:Bir sahneden yansıtılan ışık ya da sahnenin parlaklığı.Kameranın gördüğü şey.

Sensitivity:Bir kameranın verili bir sahneyi verili bir ışık miktarı ile yeniden üretme yeteneği.Genellikle feet mum ya da lux cinsinden ifade edilir.

Sensor :Bir olay ya da etki karşısında durumda meydana gelen değişikliği gösteren cihaz.

Switcher:İki yada daha fazla kameradan gelen video görüntüleri arasında seçim yaparak monitöre yansıtmak için kullanılan cihaz.

Sync :Senkronizasyonun kısaltması.Resim enformasyonunun doğru pozisyonda bir araya getirilmesi amacıyla video sinyaline eklenen elektronik darbeler. Target:Bir kamera tüpünün sensör alanı.

Telephoto :Uzaktaki bir nesnenin büyük görüntüsünü oluşturmak için kullanılan bir mercek.

Tilt:Aranın (yatay eksen üzerinde)iki yana hareketi.

Time zone:Bir faaliyetin izin verildiği zaman aralıkları.

Tube :Bir optik görüntüyü tarama süreci ile elektronik bir darbeye dönüştürmek için kullanılan kamera içinde bulunan cam silindir.

Uninterrupted power supply(UPS):Elektrik kesintisi halinde sisteme enerji sağlayan techizat.Batarya ya da yedek motor jeneratörlerinden oluşabilir.İLETİŞİM

  • (+90) 212 222 99 88
  • satis@mesaguvenlik.com
  • (+90) 212 220 11 31

  • Perpa Tic. Mer. A Blok Kat:8 No:801
    Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
© Mesa Güvenlik A.Ş. 2014 - Tüm Hakkı Saklıdır