SATIŞ  OFİSİ            

222 99 88

Makaleler

Lens Mesafe Örnekleri
Lens Mesafe Örnekleri
Lens Mesafe Örnekleri

Lens Nedir?

Mercekler bir CCTV sisteminin tasarımında önemli bir rol oynamaktadır. Merceklerin temel işlevi bir alandan yansıyan ışığı toplamak ve kameranın görüntüleyici ünitesinde net, berrak bir görüntü odaklamaktır. Genellikle, bir mercekten geçen ışık ne kadar fazlaysa resim kalitesi de o kadar yüksek olmaktadır.
Mercek seçimi özelikle çok önemlidir, çünkü görüntüleyicide oluşacak olan resmin boyutunu, şeklini ve netliğini doğrudan etkilemektedir. Alana olan mesafe, odak uzaklığı, arzulanan görüş alanı, ışıklandırma ve format gibi faktörlerde kamera görüntüleyicisi üzerindeki görüntünün boyutunu ve netliğini etkilemektedir.

Görüş Alanı
Görüş alanı,belirli bir mercek tarafından oluşturulan resim boyutu (en ve boy), kamera görüntüleyici boyutu ve nesneye olan mesafenin bileşimidir. Eğer, görüş alanı uygun değilse görüş alanını arttırmak azaltmak için farklı bir mercek (örneğin geniş açılı mercek, tele, vb.) kullanmak gerekebilir. İstenilen bir görüş alanı oluşturmak için gerekli olan uygun görüntüleyici boyutu, mercek ve mesafe bileşimlerini hesaplamakta kullanılan tablolar mevcuttur.

Kamera Mercek Türleri
Kamera mercekleri temel olarak iki türe ayrılabilir: sabit odaklı mercekler ve değişken odaklı mercekler (ya da zoom mercekler).
Sabit odaklı bir mercek sabit odak uzaklığına sahiptir. Değişken odaklı bir mercek ise odak uzaklığını değiştirebilir. Odak uzaklığı, merceğin optik merkezinden, merceğin arkasında bulunan bir odak noktasına olan uzaklıktır. Bu uzaklık mercek üzerinde (milimetre cinsinden) yazılıdır ve mercek tarafından oluşturulan görüş alanını ifade eder.
Sabit odaklı merceklerin geniş, orta ve dar görüş alanı bulunan tipleri mevcuttur. "Normal" odak uzunluğuna sahip bir mercek, insan gözü tarafından oluşturulan görüş alanını yakınlaştıran bir resim üretir. Geniş açılı bir mercek kısa bir odak uzaklığına sahiptir, bir telefoto mercek ise uzun bir odak uzaklığına sahiptir. Belirli bir görüş alanı için sabit bir mercek seçerken, görüş alanı değiştirilmek istendiğinde ise merceğin değiştirilmesinin gerekeceği akılda tutulmalıdır.
Hem geniş sahneler hem de yakın çekimler gerekli olduğunda en iyi seçim, değişken odaklı ya da zoom mercektir. Bir zoom mercek odak uzaklığını geniş açıdan telefotoya değiştiren ama bu arada odağı kameranın görüntüleyicisi üzerinde tutan mercek unsurlarının bir bileşimidir. Bu sayede, görüş açısını tek bir mercekle geniş, orta ve dar açılar arasında değiştirmeniz mümkün olur.

F- Stop
Bir merceğin ışık toplama kapasitesi mercek açılışı (apertürü) ile odak uzaklığı arasındaki ilişkiye bağlıdır. "f" simgesiyle gösterilen ve genel olarak "F- Stop" adıyla bilinen bu ilişki merceklerin kenarında ya da önünde basılıdır. F- Stop sayısı ne kadar düşükse azami mercek açılışı ve merceğin kamera görüntüleyicisine ışık geçirme yeteneği o kadar büyüktür. Örneğin, f/ 1.2 F-sayısı seviyesinde bir mercek, f/ 4.0 seviyesindeki bir mercekten çok daha fazla ışık geçirir. F- sayısı düşük olan mercek "hızlı" bir mercek olarak adlandırılır.

Alan Derinliği
Uygun mercek seçimi yaparken göz önünde tutulması gereken bir diğer husus da alan derinliğidir. Alan derinliği cismin önünde ve arkasındaki odak alanıdır. Yani, bir cisim üzerinde odaklandığınızda cismin önünde ve arkasındaki belirli bir alan da, cismin kendisi kadar net görünmese de, odak içinde olacaktır. Alan derinliği;
1. Mercek uzunluğuna,
2. Mercek açılışına,
3. Kamera ile cisim arasındaki mesafeye göre artar ya da azalır.
Alan derinliğine ilişkin üç faktörün her biri aşağıdaki sonuçları verir:

1. L-Mercek uzunluğu:
Kısa mercek (örneğin geniş açı)= daha uzun alan derinliği
Uzun mercek (örneğin telefoto) = daha kısa alan derinliği

2. Açılış:
Geniş açılış (düşük F- stop) = daha kısa alan derinliği
Dar açılış (yüksek F - stop) = daha uzun alan derinliği

3. Cisme olan mesafe:
Kısa mesafe =daha kısa alan derinliği
Uzun mesafe =daha uzun alan derinliği
Satın alma ve planlamada karar verilirken bu faktörler göz önüne alınmalıdır, zira alan derinliği görüntü kalitesini etkileyebilir (cismi tanıma ve yakalamaya engel olabilir). Eğer, alan derinliği önemliyse yapay ışıklandırmayı arttırmak ya da telefoto mercekler yerine normal merceklere sahip kameralar kullanmak gibi seçenekleri de araştırmalı.

Mercek Montajı:
Kamera mercekleri genellikle C ya da CS tipi montajla gelir ve kameranın montaj gereklerine uygun olmalıdır. Bu ikisi arasındaki fark merceklerin kamera görüntüleyicisine olan uzaklığıdır.

• C tipi montajda mercek görüntüleyiciden 17. 5 mm uzaklıktadır;
• CS tipi montajda ise mercek görüntüleyiciden 12. 5 mm uzaklıktadır.

Ürün satın alırken şu ilkelere dikkat etmek gerekir:

• C tipi monte mercekler ancak 5 mm ring (yüzük) ilave edilmek suretiyle CS tipi monte kamerada kullanılabilir.
• CS tipi monte mercek C tipi monte kamerada kullanılamaz.

SAYGILAR
Emrah SARARİLETİŞİM

  • (+90) 212 222 99 88
  • satis@mesaguvenlik.com
  • (+90) 212 220 11 31

  • Perpa Tic. Mer. A Blok Kat:8 No:801
    Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
© Mesa Güvenlik A.Ş. 2014 - Tüm Hakkı Saklıdır